top of page

Privacy- en cookiebeleid

Devilton BV, gevestigd te Heirbaan 18, B-1570 Galmaarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.dakwerken-deville.com

Heirbaan 18, B-1570 Galmaarden

+32476880837

Sven Devillé is de Functionaris Gegevensbescherming van Devilton BV. Hij is te bereiken via sven.deville@telenet.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Devilton BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voornaam en familienaam

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sven.deville@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Devilton BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Devilton BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Devilton BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: de persoonsgegevens van klanten worden bewaard gedurende een termijn van 10 jaar i.v.m. garantiedoeleinden; de gegevens van personen met wie geen contractuele relatie werd gesloten, worden hoogstens 1 jaar bewaard. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Devilton BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Devilton BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Er bestaan twee hoofdgroepen cookies: first party cookies, dit zijn cookies die wij zelf plaatsen om uw eigen voorkeuren bij te houden, en third party cookies, dit zijn cookies die geplaatst worden door partners (bv. Google voor het gebruik van Google Analytics).
Deze twee groepen kunnen verschillende soorten cookies bevatten: functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website en die geen persoonlijke gegevens bijhouden, analytische cookies, die worden gebruikt voor het verzamelen van bezoekersstatistieken die we kunnen gebruiken voor het verbeteren van de website en tot slot tracking cookies, die worden gebruikt om bepaalde bezoekersprofielen op te bouwen. Deze vallen meestal onder de third party groepen en zijn strikt onderworpen aan de privacywetgevingen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Indien u ervoor opteert om cookies te blokkeren, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet meer correct functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Devilton BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sven.deville@telenet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Devilton BV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sven.deville@telenet.be.

bottom of page